Popyt na najem nowoczesnych powierzchni biurowych wzrósł w ciągu 2006 roku tak znacznie, że wskaźnik pustostanów (współ-czynnik powierzchni niewynajętej) zmniejszył się z począt-kowych 13% do około 2% obecnie. Znaczny udział w popycie mają tzw. migracje firm, czyli przenoszenie siedzib do większych lokali i o lepszym standardzie. Stawki czynszów w centrum wzrosły do 25 euro/ m2 netto. Według analityków z WRF podaż nowo budowanej powierzchni może być niewystarczająca, wobec stale rosnącego zapotrzebowania.