Obecnie, żeby uzyskać pozwolenie na budowę na terenie bez planu miejscowego, inwestorzy muszą uzyskać decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Przedłuża to znacznie proces budowlany. Zasadniczą zmianą Ministerstwa ma być zastąpienie dotychczasowych decyzji ustalających - przepisami. Decyzje ustalające, ze względu na to, że wydają je indywidualnie urzędnicy, są krytykowane jako korupcjogenne. Inwestor będzie więc uzyskiwał pozwolenie na budowę tylko na podstawie przepisów. Jednak znawcy tematu uważają, że problem nie będzie rozwiązany do końca, ponieważ sztywne przepisy nie dadzą się zastosować w każdym, często skomplikowanym przypadku.