Dane makroekonomiczne za 2006 rok potwierdzają dynamiczny wzrost polskiej gospodarki. Wg ekspertów banku Millennium roczna dynamika produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej przekroczyła 10%, a wzrost PKB w całym 2006 szacowany jest na 5,3% wobec 3,2% w 2005 roku. Aż 27 z 29 branż zanotowało dodatnią stopę wzrostu, co świadczy o ożywieniu niemal w całej polskiej gospodarce. Eksperci podkreślają, że długoterminowe perspektywy wzrostu zależą przede wszystkim od polityki gospodarczej rządu, a zwłaszcza niezbędnych reform strukturalnych, w tym także dotyczących finansów publicznych. Brak tych reform może spowolnić wzrost i zmniejszyć potencjał gospodarki polskiej.