W krajach strefy euro inflacja wyniosła 1,7%. Najniższą inflację odnotowano we wrześniu w Finlandii 0,8%, w Niemczech 1% oraz w Szwecji 1,2%. W Polsce we wrześniu 2006 inflacja utrzymała się na poziomie 1,4%. Najwyższa inflacja wystąpiła na Węgrzech i na Łotwie - 5,9%.
(źródło: Gazeta Wyborcza)