Jak wiadomo, ustalenie zakresu tej definicji uchroni Polskę przed podwyżką podatku VAT na budownictwo mieszkaniowe z 7% do 22% - co nastąpić ma po 31 grudnia 2007 roku. Komisja Europejska wyraziła zgodę na bezterminowe pozostawienie niższej stawki VAT dla budownictwa społecznego, jednak pod warunkiem podania definicji tego budownictwa. Ustalenie zakresu definicji leży całkowicie po stronie polskiej. Ministerstwo Budownictwa zaproponowało, by objąć nią budowę, remonty oraz sprzedaż mieszkań i domów o powierzchni do 350 m2, z wyłączeniem mieszkań o charakterze luksusowym, komercyjnym oraz rekreacyjnym. Ministerstwo chce też, żeby 7% VAT obowiązywał budowę infrastruktury związanej z budownictwem społecznym. Resort finansów nie podjął jeszcze ostatecznych decyzji.
Brak jednoznacznych przepisów budzi duże emocje wśród deweloperów, jak i ich klientów chcących kupić mieszkanie. Przy wysokich obecnie cenach mieszkań, niepewność co do kolejnych podwyżek podgrzewa niepotrzebnie rynek, przyczyniając się do nieracjonalnego popytu i rzeczywiście - wzrostu cen mieszkań.