Poprzez przejęcie działalności holenderskiej firmy Grontmij RE rozpoczęła inwestycje w Polsce, Czechach i na Węgrzech. W ten sposób stała się właścicielem takich projektów w Polsce, jak centra magazynowe Tulipan Park Stryków i Tulipan Park Poznań (łącznie 76 tys. m2), a także projektu warszawskiego biurowca Tulipan House. Kolejne inwestycje deweloper zapowiada na Górnym Śląsku, nie jest natomiast zainteresowany lokalizacjami we wschodnich rejonach Polski, pomimo rosyjskiego boomu gospodarczego i przemianami na Ukrainie. Slough Estates to firma z dziwięćdziesięcioletnią tradycją, posiada 73% własnych inwestycji w Wielkiej Brytanii, 19% w USA i 8% w Europie. Poprzez wyku-pienie projektów Grontmij RE zamierza zwiększyć udziały europejskie do 25%. Działa głównie w sektorze magazynowym - 66% inwestycji, biurowym - 28% i handlowym - 6%. Jest nie tylko deweloperem, ale także inwestorem, co jest gwarancją osiągnięcia sukcesu.