Pierwszą nagrodę zdobyli architekci Zbigniew Pszczulny i Mariusz Rutz z warszawskiego biura JSK Archi-tekci. Autorzy mają duże doświadczenie w projektowaniu obiektów tego typu. Zbigniew Pszczulny jest projektantem terminali w Dűsseldorfie, Frankfurcie nad Menem
i Műnster. Biuro zdobyło też jedną z nagród w konkursie na port lotniczy Łódź - Lublinek. Spośród 100 zgłoszonych prac jury wyłoniło  również zdobywców drugiej i trzeciej nagrody oraz przyznało cztery wyróżnienia. Inwestor i jednocześnie organizator konkursu, Port Lotniczy Wrocław, planuje zakończenie pierwszego etapu budowy na 2009 rok. Oprócz budynków zmieni się infrastruktura okołolotniskowa – pas startowy zostanie wydłużony do 3 km, powstanie nowy system dróg kołowania, powiększone będą parkingi dla samochodów. Przepustowość dworca lotniczego zwiększy się już wówczas do 2 milionów pasażerów. Docelowo terminal będzie w stanie obsługiwać 7 milionów osób.