Zakupiono, zarówno na podstawie zezwolenia, jak i bez konieczności jego uzyskania, 2933 nieruchomości, w tym 1676 lokali. Traktat Akcesyjny przewiduje konieczność uzyskania pozwolenia na zakup nieruchomości rolnych i leśnych przez 12 lat od przystąpienia do Unii (do 2016 r.), a przy nabyciu tzw. drugiego domu - przez 5 lat (czyli do 2009 r.). Zezwolenie nie jest wymagane przy zakupie między innymi samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego przez cudzoziemca mieszkającego w Polsce przez co najmniej 5 lat. 373 zezwolenia dotyczyły nieruchomości rolnych i leśnych, o łącznej powierzchni 1759,137 ha.