Zysk pochodził głównie z udzielonych kredytów konsumenckich i mieszkaniowych oraz z opłat i prowizji. Rynek kredytów hipotecznych wyniósł około 5% produktu krajowego brutto; dla porównania, w krajach Unii Europejskiej udział tych kredytów w PKB wynosi średnio 43%, w Wielkiej Brytanii – 70%, a np. w Danii – 90%. Banki komercyjne zarobiły 8,695 miliarda złotych, a spółdzielcze 509 milionów złotych. Udział kredytów zagrożonych zmalał z 14,9% (w 2004 r.) do 11% (na koniec 2005 r.). Główny inspektor nadzoru bankowego przewiduje dalszy wzrost zysku, który może przekroczyć 10 miliardów złotych na koniec 2006 roku. Zysk ten ma pochodzić w dalszym ciągu z kredytów mieszkaniowych i bieżących.