Ministerstwo Transportu i Budownictwa przygotowuje projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane, w zakresie zaostrzenia przepisów dotyczących okresowych kontroli stanu technicznego budynków. Właściciele lub zarządcy będą zobowiązani do dodatkowego kontrolowania konstrukcji i podstawowych elementów budynku w przypadku zalegania śniegu, oblodzenia i silnego wiatru. Obiekty, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2, będą poddawane dwukrotnej w ciągu roku kontroli stanu technicznego - przed i po okresie zimowym. Zmianie ulegną także przepisy dotyczące inspektoratów nadzoru budowlanego.