Prace rozpoczną się w 2007 roku i potrwają do 2013 roku. Wymienione będą tory, sieć trakcyjna, podstacje energetyczne; naprawy i modernizacji wymagają też wiadukty i mosty. Cała trasa wyposażona będzie w nowoczesny automatyczny system sterowania ruchem, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo. Pociągi będą osiągać prędkość do 200 km/godz., podczas, gdy obecnie średnia wynosi ok.100 km/godz. Dotacja unijna nie obejmuje nowych pociągów, które PKP będą musiały zakupić z własnych środków.