Od 2 marca 2006 obowiązuje nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dziennik Ustaw nr 167 z 2005 r.), korzystnie obniżająca opłaty związane z przeniesieniem własności nieruchomości. Zmianie ulegają następujące opłaty: • za wpis nowego właściciela do księgi wieczystej - 200 zł; poprzednio opłatę naliczano w zależności od ceny nieruchomości z aktu notarialnego, za wniosek o wpis hipoteki zabezpie-czającej kredyt – ryczałtowo 200 zł, za założenie księgi wieczystej – 60 zł, zamiast 40 zł. Bez zmian pozostają opłaty wnoszone u notariusza: taksa notarialna, opłata za wypisy z aktu notarialnego, opłata za sporządzenie wniosku o założenie księgi wieczystej, podatek od czynności cywilno-prawnych od ustanowienia hipoteki oraz podatek od czynności cywilno-prawnych w przypadku zakupu nieruchomości z rynku wtórnego.