Środki z funduszu będą wspomagać budowy nowychcentrów handlowych w Polsce, w miastach o liczbie miesz-kańców od 100 do 400 tysięcy. Parkridge działa w Polsce od 2003 roku i ma tu dwa oddziały: Parkridge CE Retail, który zajmuje się budową śródmiejskich centrów rozrywkowo-handlowych Focus Park oraz Parkridge CE Developments, budujący centra logistyczne. W pierwszej kolejności firmy planują realizacje nowych inwestycji w Rybniku, Białymstoku, Bydgoszczy, Gliwicach i Zielonej Górze.