Firmy deweloperskie chcą zmiany przepisów zezwalających TBS-om na sprzedaż budowanych przez siebie mieszkań. Uważają, że jest to przejaw nieuczciwej konkurencji, gdyż TBS-y otrzymują grunty w wyniku uchwał rad gminy poza obowią-zującą formułą przetargową, a ponadto otrzymują wsparcie na budowę od państwa lub samorządu, z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
W ten sposób zyskują przewagę rynkową nad deweloperami. Głównym celem działania TBS była i powinna być nadal, budowa mieszkań na wynajem dla osób, których nie stać na kupno. Ministerstwo Transportu i Budownictwa nie chce jednak wprowadzać żadnych zmian do obowiązującej ustawy. PZFD zamierza więc zwrócić się do Trybu-nału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z konstytucją. Zamierza też zainteresować sprawą UOKiK.