Projekt oparty jest o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym: deweloper finansuje i realizuje budowę, a gmina zawiera z nim wieloletnią umowę na najem mieszkań. Czynsz płacony przez gminę byłby nieco wyższy, niż opłaty wnoszone gminie przez najemców, co zapewniłoby zysk dla dewelopera. Ustawa o ochronie praw lokatorów umożliwia gminom najem mieszkań
w celu podnajęcia ich następnie lokatorom za niższy czynsz. Gdyby projekt się powiódł, gminom łatwiej byłoby wywiązywać się z ustawowego obowiązku zapewnienia lokum swoim mieszkańcom. Z danych GUS wynika, że liczba mieszkań oddawanych do użytku przez samorządy jest niemal symboliczna i spada od 2002 roku.