Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy zmieniającej stawki VAT, podatek wzrośnie z 22 do 23 proc.

Ulga budowlana nie zostanie zniesiona, jednak refundacja zwrotów za materiały budowlane nie będzie obejmować różnicy pomiędzy 7 a 23 proc.. Od stycznia 2011 będziemy mogli odzyskać nie 68,18 proc, a 65, 22 proc. Ulga budowlana choć pozostanie zachowana, nie zrekompensuje w całości podwyżki VAT.

 

Według źródła informacji: krn.pl