Informacja ta jest wynikiem badań przeprowadzonych podczas targów mieszkaniowych w największych miastach Polski.

Mieszkania są najczęściej kupowane przez osoby młode (między 21 a 30 rokiem życia).

Według źródła informacji: PAP