WGN Nieruchomości w Katowicach prowadzące marketing i sprzedaż apartamentów w inwestycji pod nazwą Valley Golf Village wraz z inwestorem MAEXPA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 w Warszawie podają do publicznej wiadomości, iż Spółka uzyskała informację od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie o wydaniu w dniu 25 sierpnia 2010 roku decyzji nr 118/U/2010 o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie częściowe (I etap) inwestycji w zakresie zespołu zabudowy mieszkaniowej w zakresie ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z apartamentami mieszkalnymi (59 lokali) w miejscowości Paczółtowice, gmina Krzeszowice. Lokalizacja przy polu golfowym Kraków Valley Golf & Country Club.
W związku z uzyskaniem wyżej wymienionej decyzji możliwe będzie wystąpienie przez Spółkę o zaświadczenie o samodzielności lokali, a to z kolei umożliwi formalne zawarcie umów przenoszących własność do apartamentów na rzecz osób posiadających rezerwacje na gotowe do użytku i zamieszkania lokale, w planowanym przez Spółkę terminie.

Autor:
Rafał Jóskowski
Manager
WGN Nieruchomości Katowice
, Piotra Skargi 6