W celu ułatwienia zdobycia środków na zakup własnego mieszkania, remontu czy budowy nowego, został stworzony projekt ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych.

Po okresie 3 lat oszczędzania, kasa udzieli kredytu, który nie przekroczy sumy zebranych środków wraz z przyznanymi premiami ok 20 proc. w skali roku. Kredyt będzie nisko oprocentowany.

Ustawa ma wejść w życie z początkiem roku 2012.

 

Według źródła informacji : „Rzeczpospolita”