Nagrodzono m.in budynek w Gdyni przy ul. Hallera, oraz adaptację stajni poułańskich w Poznaniu. 

Według źródła informacji
: KRN.pl