Już od dziś tj. 23.08.2010r. część przepisów Rekomendacji T zaczyna obowiązywać.

Rekomendacja T ma na celu większą kontrolę finansową kredytobiorców. Cały proces ograniczy liczbę niespłacalnych kredytów, co nie tylko uchroni klientów przed dodatkowymi opóźnieniami w płaceniu rat, ale również zabezpieczy banki przed ponownym kryzysem.

Dziś wchodzą w życie przepisy mówiące o udzielaniu kredytów walutowych. Kredyty hipoteczne z niewielkim wkładem własnym (od 0 do 30 % wartości danej nieruchomości) będą musiały być ubezpieczone.


Według źródła informacji:
KRN.pl,