Jak wynika z badań w II kwartale 2010r. średnie ceny transakcyjne za m2 uległy tylko nieznacznym zmianom.  Wynik ten świadczy o stabilizacji na rynku nieruchomości.

Wzrosty cen zanotowano jedynie w Warszawie i Łodzi. Średnia cena transakcyjna za m2 jaką odnotowano w Warszawie to 8 207 PLN. Świadczy to o wzroście o 0,35 %.Według źródła informacji: PAP/interia.pl