Do funduszu mają trafiać grunty nieprodukcyjne holdingu (łączna wartość 1 mld PLN).

Bank, którzy jeszcze nie został wybrany będzie zarządzał funduszem.

Bumar planuje przeznaczyć uzyskane środki na rozwój i restrukturyzację grupy.Według źródła informacji: Puls Biznesu