W najbliższej przyszłości, wzrost stawek VAT zapewne zmniejszy maksymalną powierzchnię nabywanego mieszkania o ok ,5 m kw. Jednak należy pamiętać, że kwota ta mieści się teraz w granicach, które są możliwe do negocjacji.

Natomiast analizy te nie mogą przewidzieć, jak wzrost VAT'u będzie miała wpływ na psychikę człowieka, decyzje i wybory klienta zainteresowanego kupnem mieszkania.


Według źródła informacji: wnp.pl