Właścicielami polskiej ziemi stają się głównie nasi sąsiedzi z zachodniej granicy.

Agencja Nieruchomości Rolnych rozporządza obecnie ok. 2,2 mln ha ziemi, jednak tylko 312 tys. ha jest możliwe do sprzedaży rolnikom. Pozostałe tereny stanowią ziemie dzierżawione-1,65 mln ha a także oddane w użytkowanie wieczyste ( 56 tys. ha) i zarządzanie ( 50 tys. ha )

Pozostałą część stanowią wody, rowy i inne nieużytki ( 110 tys. ha )

Według źródła informacji: interia.pl