Zmiany mają przede wszystkim zapewnić ochronę przed ponownym zniszczeniem nieruchomości. Rada Gminy będzie mogła sporządzać miejscowy plan odbudowy jako akt prawa miejscowego, dla osób które nie powinny odbudowywać obiektów w zagrożonym miejscu.
Według źródła informacji: Ministerstwo Infrastruktury