Spółka Warbud S.A. będzie wykonawcą generalnym budowy.

Zadaniem Parku będzie przede wszystkim umocnienie pozycji miasta, dbanie o rozwój nowych gałęzi gospodarki oraz nowego ładu przestrzennego miasta.Według źródła informacji: PAP