Ze względu na małą funkcjonalność słabnie zainteresowanie zakupem kawalerki.  Kupujący to nie inwestorzy, a przyszli lokatorzy. Mieszkanie musi być wygodne i funkcjonalne. Według źródła informacji:
Prestige PR