Za tą regulacją stoi przede wszystkim dostępniejsza polityka kredytowa, oraz wejście rekomendacji T. Na bazie tych czynników NBP przewiduję stabilizację cen mieszkań.
 
 
 
Według źródła informacji: Narodowy Bank Polski