Wzrost wynosi ok. 25 %, a zasługą poprawy są banki, które obniżyły poziom wymogów wobec kredytobiorców. Przyczynił się do tego również powrót wypłacalności 100 lub 120 % wartości nieruchomości.

Jeśli stan ten będzie się utrzymywał, ceny nieruchomości wzrosną.


Według źródła informacji: Dziennik Gazeta Prawna