Nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca wymaga zezwolenia wydanego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, a w przypadku nieruchomości rolnych również minister rolnictwa.

W 2009r cudzoziemcy uzyskali 313 zezwoleń na nabycie nieruchomości , największa ilość dotyczyła województw: opolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, a Niemcy, Austriacy, Francuzi i Holendrzy ubiegali się o takie zezwolenia najczęściej.


Według źródła informacji: PAP