7 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów/
 
Ustawa ta obowiązywała już wcześniej, bo od 19 marca 2010r. Jednak okazało się, że zainteresowani taką formą pomocy uzależnieni byli od zaciągnięcia kredytu w banku, dlatego chętnych było niewielu.

Nowelizacja ustawy zniosła ten wymóg.

Wcześniej aby uzyskać premię kompensacyjną, należało razem z wnioskiem o premię kompensacyjną złożyć wniosek o premię remontową, która wymagała zaciągnięcia kredytu.

Teraz można starać się o premię kompensacyjną niezależnie od premii remontowej. A następnie skorzystać z premii remontowej na ogólnych zasadach.


Według źródła informacji: „Dziennik Gazeta Prawna”