Formalności budowlane będą załatwiane szybciej, a ułatwi to specjalna ustawa o szczególnych zasadach odbudowy obiektów budowlanych dotkniętych działaniem żywiołu, w tym przypadku powodzią.

Aby taka ustawa weszła w życie, konieczne jest rozporządzenie premiera. Określi to obszar obowiązywania procedur. 

Donald Tusk podpisał rozporządzenie, które zawiera wykaz gmin i miejscowości, które nie muszą zgłaszać remontów budynków, które mają m.in kubaturę mniejszą niż 1tys.m sześc oraz nie są wyższe niż 12m.

Remont i budowa obiektów liniowych czyli dróg również będzie możliwa bez zbędnych utrudnień. Jedynym wyjątkiem są linie kolejowe, których odbudowa bez stosowania pewnych procedur jest niedopuszczalna.


 Według źródła informacji:  „Dziennik Gazeta Prawna”