Stale rośnie liczba właścicieli działek rolnych zainteresowanych przekształceniem swoich gruntów na cele budowlane. Zmiana statusu przekształcenia jest jednoznaczna z większą wartością terenów. Tereny rolne i leśne to często bardzo atrakcyjne grunty, zlokalizowane w atrakcyjnym miejscu do zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowelizacja znacznie ułatwia proces przekształcania gruntów rolnych na budowlane. Właściciel, który chce wybudować coś na swojej działce rolnej, na początku musi zgłosić się do Urzędu Miasta w celu upewnienia się czy jego nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak, to jak w dokumencie określony jest status jego działki. Gdy zgadza się z intencjami inwestora, procedura jest bardzo prosta, ponieważ należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i rozpocząć planowaną inwestycję.


Jeśli postanowienia planu są inne od woli właściciela grunt to następnie trzeba złożyć do magistratu wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego.
 

 Według źródła informacji: krn.pl