Zadaniem centrum będzie świadczenie wsparcia finansowo-księgowego dla operacji Sony Pictures Entertainment w Europie i poza kontynentem. W przyszłości znajdzie tu zatrudnienie ponad stu specjalistów w dziedzinie księgowości. Sony Pictures Entertainment (SPE) zajmuje się m.in. produkcją oraz dystrybucją filmów w ponad 130 krajach, programów telewizyjnych, inwestycjami w kanały programowe o światowym zasięgu, kierowaniem studiami produkcyjnymi, rozwojem nowych produktów, usług oraz technologii służących rozrywce.