Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna "Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany dotyczą przepisów o prowadzeniu egzekucji z nieruchomości."

Najemca i dzierżawca zajętej nieruchomości według prawa będą mieli obowiązek zapłaty komornikowi czynszu, nawet w przypadku, gdy uiścili go zadłużonemu właścicielowi, w stosunku do którego prowadzona jest egzekucja. Obowiązek ten obowiązywać będzie wtedy gdy, dłużnik pobrał od nich jeszcze przed zajęciem nieruchomości czynsz najmu za okres dłuższy niż trzy miesiące albo czynsz dzierżawy za okres dłuższy niż sześć miesięcy, liczony od dnia zajęcia. W ten sposób zostaną odzyskane sumy wpłacone dłużnikowi przed wszczęciem egzekucji.

 Jak podkreśla dziennik, w ten sposób Ministerstwo Sprawiedliwości chce uzyskać wzrost efektywności z egzekucji nieruchomości i uniemożliwić wynajmowanie i wydzierżawienie po dokonaniu zajęcia.
 

 

 

Według źródła informacji : „Dziennik Gazeta Prawna”