Wartość kredytów w walutach w lutym 2010 spadła w porównaniu ze styczniem o 2 186 000 000 zł i wyniosła 139 295 188 000 zł. W styczniu wartość tych kredytów sięgnęła 141 461 891 000 zł i była wyższa o 436 mln zł niż w grudniu 2009, kiedy to wartość ich wyniosła 141 025 880 000 zł. Natomiast wartość kredytów na nieruchomości wyrażona w złotych w lutym 2010 wyniosła 83 123 027 000 zł, czyli wzrosła w porównaniu ze styczniem o 1 280 079 000 zł. W porównaniu z grudniem 2009 całkowita wartość kredytów w styczniu 2010 była wyższa o 1 311 769 000 zł. 

źródło:  Property Journal  4-5/2010