Jak dowiedziała się PAP w departamencie energetyki resortu gospodarki, zostanie wyodrębniony prawnie obszar, w którym już są lub będą umieszczone urządzenia przesyłowe.

Według projektu ustawy gazociągi, rurociągi z paliwem, kanalizacja, rury ciepłownicze, a nawet gazociągi dla przesyłu dwutlenku węgla w przyszłych instalacjach do wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS) będą mogły być ulokowane.
Taką możliwość będą mieli przedsiębiorcy, których urządzenia będą realizowały cel publiczny np. dostarczały energię elektryczną, paliwo, wodę gazów,  a także odbioru ścieków.Według źródła informacji: PAP