Pod koniec kwietnia zostaną oddane kolejne mieszkania, ok 353 mieszkania na Brochowie.
Trwają również przygotowania do powstania nowego osiedla na Stabłowicach, ul Pomarańczowa, docelowo ma się tam znaleźć ponad 1000 mieszkań.
 

 

 
Według źródła informacji: KRN.pl