Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej zostało powierzone konsorcjum firm Budimex SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner). Planowany czas wykonania tego zadania to około 16 miesięcy.

W celu jeszcze lepszej komunikacji, przygotowano projekt budowy Mostu Wschodniego i drogi łączącej ulicę Krakowską z Biskupinem i Sępolnem. 
 

 

Według źródła informacji: KRN.pl,   2010.04.06