Jak podaje skonsolidowane sprawozdanie Orco: "W dniu 31 grudnia 2009 Grupa zdecydowała, aby sprzedać pięć nieruchomości ze swojego inwestycyjnego portfolio, tym bardziej że termin finansowania tych nieruchomości jest 'bliski'. Po dwie nieruchomości do sprzedaży są w Niemczech (o wartości 11 mln euro i 8,4 mln euro) i na Węgrzech (o wartości 0,7 mln euro i 13,2 mln euro) oraz jedna na Słowacji (10 mln euro). Dług bankowy na tych nieruchomościach wynosi łącznie 51,5 mln euro"


Według źródła informacji: money.pl