Według źródła informacji: Emil Szweda, Bernard Waszczyk – Open Finance

kg