Ustawa określa zasady dostępu do usług danych przestrzennych. Usługi wyszukiwania, przeglądania oraz pobierania zbiorów danych lub ich części, a także ich przekształcania mają być powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do zbiorów i usług danych przestrzennych nie będzie dotyczył m.in. danych uznanych za niejawne.

Wyszukiwanie, wyświetlanie zawartości oraz przeglądanie zbiorów danych będzie nieodpłatne, natomiast ich pobieranie, kopiowanie oraz przekształcanie -będą dostępne tylko za dodatkową opłatą.

W ustawie zostały określone również zasady udostępniania zbiorów  i usług danych przestrzennych organom administracji z innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz instytucjom i organom Unii.


 
Według źródła informacji
: KRN.pl