Referencyjna, główna stopa procentowa NBP - wynosi 3,5 proc., lombardowa – 5 proc., depozytowa – 2 proc., redyskonta weksli – 3,75 proc., a dyskonta weksli, która obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. – 4 proc.

Ostatnio publikowane wyniki gospodarki sugerują, że I kwartał był nieco słabszy, niż wcześniej oczekiwano.

 

 
 

 

Według źródła informacji:  NBP