Kupujący w największych miastach Polski dysponowali w lutym o 1,4 %mniejszym budżetem - wskazują wyniki lutowego badania preferencji konsumentów przeprowadzonego przez Home Broker na próbie 1400 osób.
Sytuacja jest zróżnicowana w danych miastach Polski. W Poznaniu budżet zmniejszył się o blisko 7%,  w Krakowie wzrósł o 4,5%.
Ograniczenie budżetu jest związany z wciąż dość pesymistycznymi nastrojami konsumentów, będącymi wynikiem rosnącego bezrobocia oraz spadku dochodów realnych. Czynniki te jednocześnie ograniczają popyt na kredyty hipoteczne.

Według źródła informacji: Home Broker