Według prognoz pierwsza połowa tego roku dla firm budowlanych będzie optymistyczna. Po ustabilizowaniu się sytuacji w budownictwie komercyjnym, polski sektor budowlany powinien powrócić na ścieżkę stałego wzrostu. Wg prognoz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w roku 2010 nastąpi 5% wzrost wydanych pozwoleń na budowę. Ważne jest, aby polska gospodarka miała więcej takich „kół zamachowych”, szczególnie jeśli chcemy być konkurencyjni wobec gospodarek innych krajów europejskich.


Według źródła informacji: Archeton