Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej wprowadza do polskiego prawa unijną dyrektywę z 2007 r.Państwa członkowskie zobowiązane są stworzenia baz danych- bezpłatnie i powszechnie dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców, inwestorów i organów administracyjnych.

Za tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informacji przestrzennej będzie odpowiedzialny minister spraw wewnętrznych i administracji.

Według źródła informacji: INTERIA.PL/PAP