- Nowa ustawa w założeniu ma dać więcej swobody gminom w decydowaniu o wielkości dochodów gospodarstw domowych, od której będą one kwalifikowały się do uzyskania pomocy. Warto wspomnieć, że dąży się do uzyskania odpowiedniego poziomu zasobu mieszkań, z którego będą mogli korzystać wszyscy nie będący w stanie zaspokoić swych potrzeb mieszkaniowych. - stwierdza Robert Pierzchała Dyrektor Marketingu ARCHETON Sp. z o.o.

Najemca - średniozamożna rodzina - partycypuje w kosztach budowy lokalu, płaci zobowiązanie czynszowe inwestorowi, ale po upływie określonego w umowie pomiędzy najemcą a inwestorem czasu, mieszkanie staję się własnością najemcy. Tak w ogólnym zarysie może wyglądać ścieżka dochodzenia do własności mieszkaniowej.

Jest to rozwiązanie zmniejsza poczucie niepewności, braku stabilizacji najemcy, ponieważ mentalność ludzi j każe im mieć pełny tytuł do własnego domu, a nie pakiet praw ograniczonych.

Według źródła informacji:  Archeton.pl