Lepiej wygląda sytuacja rozpoczętych prac budowlanych, bowiem w ciągu jednego miesiąca liczba ta wzrosła o 48,0 proc. W ujęciu rocznym przybyło ich o 4,2 proc. i jest 6587.

źródło: Główny Urząd Statystyczny

Według źródła informacji: PAP , money.pl