Właściciele nielegalnie wybudowanych domów na działkach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, aby zalegalizować samowolę budowlaną, będą musieli przedstawić decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z przyjętą przez Senat nowelizacją prawa budowlanego, decyzja ta nie musi być ostateczna w dniu wszczęcia postępowania. Data wydania warunków zabudowy działki nie jest już zatem ważna. Wystarczy, że właściciel samowoli posiada taką decyzję w chwili złożenia wniosku o legalizację samowoli.
 
Dla właścicieli samowoli budowlanych położonych na działkach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, to bardzo ważna zmiana. Do tej pory nie mieli oni bowiem praktycznie żadnych szans na ich legalizację. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast nie chcieli bowiem wydawać decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów, które choćby w części już istniały w danym miejscu. Powoływali się przy tym na przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – przypomina dziennik.
 
Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna"